festek.jpg
deko calcima
 

Általános leírás

 

Felhasználás:

* Mészfesték homlokzatra és beltéri használatra, a hagyományos oltott mész előnyös alkalmazhatóságával kombinálva. A fal természetes légzését nem gátolja, gazdaságos és környezetkímélő.

Jellemzői:

* Környezetkímélő, jól szellőző bevonatot adó, könnyen alkalmazható kültéri és beltéri mészfesték.

Felület előkészítése:

*A festésre kerülő felületnek száraznak, tisztának, portól, olajtól és egyéb szennyeződésektől mentesnek, a mészfesték fogadására alkalmasnak kell lennie. Tűző napon, esőben, erősen párás, szeles, vagy hideg időben ne fessen vagy megfelelő módon védje a bevonatot a száradási idő alatt. A festést száraz időben, +5 °C és +30 °C közötti lég- és falhőmérsékletnél kell végezni.

Felhordás

* Ecsettel, hengerrel.

Színezhetőség:

* A célnak megfelelő lúgálló színezőkkel, legfeljebb 3% mennyiségben.

* A színazonosság érdekében a felhasználáshoz szükséges összes festéket egyszerre kell beszínezni és a bekeverés után tárolás nélkül felhasználni.

Javasolt rétegszám

* 2 -3 réteg színtől és felülettől függően.

 

Műszaki jellemzők

Kiadósság:

* Beltéren: 8-10 m2/liter

* Kültéren: 6-8 m2/liter

* A közöltek irányértékek, melyekért garancia nem vállalható, mivel minden felület más tulajdonságú, ami az anyagszükségletet természetesen befolyásolhatja. Pontos kalkulációhoz az épületen kialakított próbafestés során tapasztalt értékeket kell alapul venni.

Higítás:

* Szükség esetén első rétegnél max. 15-20 % tiszta vízzel.

* Második, harmadik rétegnél max. 10%  tiszta vízzel.

Száradási idő és átfesthetőség:

* A hőmérséklettől függően 4-6 óra száradási időt kell biztosítani.

Kiszerelés:

* 4 Liter és 14 Liter

Tárolás:

* 5°C-25°C között, hűvös, száraz, jól szellőző helyen, közvetlen hőtől, gyújtóforrástól és direkt napsugárzástól távol eredeti csomagolásban tartandó.

 

Egyéb termék tulajdonságok


* Minőség megőrzési idő: Előírásszerű tárolás esetén 12 hónap.

 

Fontos balesetvédelmi információk!

* H315 Bőrirritáló hatású.

* H318 Súlyos szemkárosodást okoz.

* H335 Légúti irritációt okozhat.

* P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

* P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

* P271 Kizárólag szabadban avgy jól szellőző helyiségben használható.

* P280 Védőkesztyű/ védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

* P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

* P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes huladékként a helyi előírásoknak megfelelően.