vakolat.jpg
  deko prima
 
 

Általános leírás

Felhasználás:

* Nedvszívó porózus vakolt falfelületekre, önterülő padlók, lábazati díszítővakolatok, tapétaragasztó alá, betonfelületek nedvszívó képességének kiegyenlítése és a tapadó-képesség javítása céljából alkalmazható. Használata egyenletes nedvszívást eredményez, megakadályozza a felhordandó festékek, vakolatok foltosodását, valamint kiváló tapadást biztosít.

Jellemzői:

* A Dekolux Prima Diszperziós mélyalapozó koncentrátum fehér színű folyadék, amely tapadást elősegítő, nedvszívás-kiegyenlítő, száradás után áttetszővé válik. Lehetővé teszi a befejező réteg egységes színkialakítását.

Felület előkészítése:

* Por- és szennyeződésmentes, megfelelő szilárdságú alapfelületen alkalmazható.

Felhordás:

* Korongecsettel.

Javasolt rétegszám:

* 1 réteg

Termék tulajdonságok

Kiadósság:

*~Hígítva 125 m² -re elegendő felület nedvszívó képességtől és a felhordási technikától függően.

Higítás

* Ajánlott hígitási arány: 1:5 arányban tiszta, hideg (15-25 C°) vízzel (1 liter alapozó konc.+5 liter víz).  Hígítás nélkül nem használható!

Száradási idő és átfesthetőség:

* Hőmérséklettől függően 2-12 óra. 5°C alatt (figyelembe véve az éjszakai fagyokat) ne hordjuk fel az anyagot. Alkalmazást követően teljes száradásig védjük esőtől, széltől és fagytól.

Kiszerelés:

* 1 liter

Tárolás:

* Eredeti zárt csomagolásban, télen fagymentes, nyáron árnyékos közvetlen napsugárzástól védett hűvös zárt helyen, a gyártástól számított 2 évig.

 

Egyéb termék tulajdonságok


* Minőség megőrzési idő: Előírásszerű tárolás esetén 2 évig.

 

Biztonsági előírások

* Tűzveszélyességi osztály: Nem tűzveszélyes.

* P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

* P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: lemosás bő szappanos vízzel.

* „EUH208 5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EINECS szám: 247-500-7] 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EINECS szám: 220-239-6] (3:1) keveréket tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.”